A templom belső terének megújulása

A templom belső felújítása régóta esedékes

A külső felújításkor megállított süllyedés nyomai, a repedések, a csupasz beton lépcső és karzatfelület, a földszinti nehezen takarítható összevissza burkolatok, a kényelmetlen erősen megkopott padok nem méltóak a templom megújult külső megjelenéséhez.

További részletek

A használatból eredő hiányosságok: a rendezvények helyhiánya, az audiovizuális hiányosságok, a takaríthatatlan felületek, a szétszórt énekeskönyvek, a használaton kívüli mégis útban lévő szélfogó azt igényelték, hogy szülessen egy mindent átfogó koncepció.

A tervezés kiinduló alapját

a presbitérium által kialakított tervezési elképzelés adta. Gyorsan kialakult a koncepcionális terv, de a részletes tervezés előtt a presbitérium tapasztalatokat gyűjtött építkező gyülekezetektől.

További részletek

Négy helyet látogattunk meg: Erdőkertest, valamint Budapesten a Kálvin téri, a Szilágyi Dezső téri és a Káposztás megyeri templomokat, ahol nagyon sok impulzust kaptunk. Voltak, amelyek megvalósítására nem volt lehetőség, de irányokat adtak vagy irányokat erősítettek a koncepcióban. Csak hogy egy példát említsek, ilyen volt a közösségi funkciók és igények jobb kiszolgálása a barátságos befogadó légkör megteremtésével. Ezt az új építésű templomoknál, például a Káposztásmegyeri Templomban tapasztaltuk. U alakú, kerengős, belső udvaros elrendezése kettős karként körül öleli az Istentiszteletről kilépő gyülekezetet, ad egy átmeneti teret, ahol kirakhatók a gyülekezeti élet eszközei (iratterjesztés, fényképek, hirdetések, ping-pong asztal stb.), és tud tovább „élni” a gyülekezet.

Az ezek után kialakult alapvető tervezési szempontok a következők voltak:
  • Az Úr asztalát kellett mobilizálnunk, az azt körülvevő kerítés megszüntetésével esetleg kiváltásával. Biztosítani kellett a központi tér jobb kihasználását zenekar, kórus, ifjúsági alkalmak, és más gyülekezeti igények szerint.
  • A központi tér melletti padokat kellett mobillá tenni, vagy székekre cserélni.
  • A hangtechnikai szakember által megtervezett audiovizuális rendszer eszközeinek elhelyezését kellett a koncepcióba illeszteni.
  • A talajon fekvő padló vízszigetelését, a megfelelő aljazat és hidegburkolat kialakítását kellet megtervezni a takaríthatóság, a szakralitás megőrzésének figyelembevételével.
  • A fűtési rendszert kellett felülvizsgálni, és korszerűbbé tenni.
  • A világítási rendszert kellett korszerűsíteni, figyelembe véve az energiahatékonyságot, fényeloszlást, a szabályozhatóságot, és az esztétikai megjelenést.
  • A karzat megújítására kellett javaslatot tenni, a vetítési láthatóságok, és a kényelmi tényezők növelésének figyelembevételével.

Szeretnél email-ben aktuális információkat kapni a felújításról?


Épületszerkezet, gépészet

Az első lépésben az épületszerkezeti és a gépészet kérdések rendeződtek, melynek során a padlórétegek teljes cseréjének és a lábazati szárítóvakolat kialakításának tervei készültek el.

További részletek

Gépész tervező mérte fel a fűtési rendszert és tett javaslatot arra, hogy a kazán jó minőségű és állapotú, nem érdemes „kidobni”, csak a hőleadó rendszer cseréje szükséges. Sok szempont megvizsgálása után a padlófűtés maradt a legkevesebb áldozatot követelő és a legtöbb előnnyel járó kompromisszum. Mindezek szükséges és nem látszó részei lesznek a felújításnak, viszont nagy szeletet harapnak ki a rendelkezésre álló forrásokból.

Templomtér

A templomtérben egy nagy lapméretű, kő hatású kőporcelán burkolatot helyeztünk el, melyben egy, a fényhatást erősítő világos központi felülettel emeltük ki a liturgikus teret.

További részletek

A padlófűtés is ezt indikálta. Elhagytuk a szőnyegeket, melyek a jelenlegi kusza burkolati hibákat és egyenetlenségeket hivatottak takarni. Valamint a drapériákat, melyek ma már nem ugyanazt a hatást hordozzák, mint amit 40 évvel ezelőtt jelentettek. Az így létrejött tér megnövekedett méretével kontrasztos burkolatával, világosságával a szakralitást erősíti, viszont ezzel együtt a barátságos közösségi térhatást csökkenti. Ennek ellensúlyozására a fát, mint anyagot hívtuk segítségül, és törtük meg vele több ponton, a kövek és a hideg fehér falak elegáns, de távolságtartó hatását. A beton korlátokat puhítottuk fel a rájuk helyezett a meglévő plasztikájukba illesztett faburkolatokkal, a szószékre is kiterjesztett, illetve a gyülekezeti térben megújított fa korlátfogódzókkal.

Szélfogó

Elhagytuk a szélfogót megnyitva a teret ezzel a templomba belépők előtt.

További részletek

Az udvari bejárat szélfogójának ajtajai mindig nyitva vannak, télen is csak két ajtót csukunk be a négyből, gyakorlatilag nem tölti be a funkcióját, a hőérzet javítását pedig a padlófűtés és a bejárati ajtó réstömítésével meg tudjuk oldani. Az ajtón való belépéskor jelenleg egy fülkébe lépünk és nem a templomba és a karzat előtti magas teret már nem vagy alig érzékeljük. Ezért végül elhagytuk a szélfogót. A megemelt karzat alá belátó korlátperforációt megszüntettük, és erre a felületre a belépő tekintetébe eső igei feliratot terveztünk. Koronaként ráhelyeztük a karzat új korlátját. Így a karzat „hátsófelének” formát adva, azt a fogadó tér egy díszítő elemévé emeltük, barátságosabbá és hívogatóbbá téve a belépést.

Világítás

A világítást elektromos tervező modellezte le, és a fényeloszlást, fényterjedést megtervezte. Alapvető szempont volt, hogy direkt és indirekt világítást is tudjunk adni. Több verziót dolgoztunk ki, és többszöri egyeztetés és látványtervvariációk után alakult ki az optimális megoldás.

További részletek

A két lámpatest típus annak ellenére, hogy LED szalagot használ, egy a koncepcióba illeszkedő, fa hatásával a befogadó légkört erősítő elemként tudott megjelenni. A fényerő szabályozható lesz, és a mennyezetet világító felső indirekt, és a templomteret egyenletesen közvetlenül megvilágító direkt LED sorral is rendelkezik. Az elektromos hálózat és az elosztók is felújításra kerülnek.

Padok

Új padokat terveztünk. A jelenlegi padokat, melyeket kezdetben szerettünk volna megtartani, két asztalos vizsgálta meg, és az új padok mellett szóltak az érveik.

További részletek

Próbadarab is készült, melyen eltávolították a festést és kijavították és előkészítették festésre. Sajnos az derült ki, hogy nagyon sokat sérül a kiszereléskor sok javítani való van rajta. Ez nem csak a korából ered, hanem abból, hogy már készítésekor fedőfestékkel tervezték kialakítani, így ennek megfelelően gyenge minőségű felületi hibás faanyagot használtak. A felújítás költséges és nagyon munkaigényes, és végeredményében a fa valódi erezetét nem tudjuk előhozni, és ugyanúgy egy fedőfestéket kellene visszategyünk rá, mint amilyet gondos munkával eltávolítottunk. Így született meg a döntés, hogy új padokban kell gondolkodnunk.

Padok

Az új padoknál az alapvető szempont az volt, hogy egy egyszerű könnyen elkészíthető, mobil, egymásra rakásolható, modul rendszerű bútorelemet tervezzünk, a könyvtartó könyöktámasz megőrzésével.

További részletek

Ezek a szempontok tulajdonképpen ki is alakították a formát, melyet csak egyensúlyozni kellet, hogy létre jöjjön a padok egyszerű de harmonikus megjelenése. A tárolópolcot elhagytuk, mert csak a tárgyak ottfelejtését erősíti, a táskák egyebek elhelyezéséhez a könyöktámasz alatt 50 cm-enként egy fogast helyeztünk el. Valamint a földszinti hátsó padokat és a polcokat alkalmassá tesszük a meglévő, megmaradó perselyek fogadására. A karzat padjai a földszintivel megegyező formaelemekből állnak, csak magasabbak, és fixen rögzülnek a lépcsős emelvényre.

Úr asztala

Egy a fa anyagát és az asztalos szerkezeti kapcsolást díszként megjelenítő, anyagánál fogva könnyed, de mégis erőt és időtállóságot sugárzó bútorelemet terveztünk.

További részletek

Első verzióként, egy a jelenlegi asztal centrális kialakítását megőrző koncepció született. De sok észrevétel érkezett a használattal kapcsolatban és ez azt eredményezte, hogy egy hosszabb, keskenyebb kialakítású Úr asztala alakult ki végül. Jelenleg Úrvacsoránál körbejárjuk és a korlát fölött kapjuk a szent jegyeket, a lelkészek pedig hátat fordítanak neki. A tervezett kialakítás lehetőséget teremthet arra, hogy a gyülekezet is közelebb kerülhessen és használja az Úr asztalát, és esetleg egy új Úrvacsoráztatási rendszer alakuljon ki.

Mózespad és szószék korona

A Mózespad és a hangvető (szószék korona) a Zsinati Szabályrendelet alapján megőrzendő elem.

További részletek

A század eleji fotón látszik, hogy a hangvető nem volt a szószék része és csak később került oda. Egy egyszerű kialakítású és rögzítésű asztalos szerkezet, mely szűk átmérőjénél fogva, erősíti a szószék és a mennyezeti gerendaosztás tengelyeltérését. Ezt ellensúlyozandó, egy faburkolat sávval erősítettük az odatartozását. Természetesen a helyén marad, felújításra kerül, és könnyebben tisztítható festékréteget kap. A Mózespad ugyancsak a fedőfestéssel készült meglévő elemek közé tartozik,. Ennek megfelelően, helyén hagyjuk és a színét sem tudjuk a többi bútorhoz igazítani. A jelenleg hozzácsatlakozó padsori mellvéd eltávolítása után a csatlakozás nyomait jelenlegivel egyező festéssel eltakarjuk.

Technikus helye

A multimédiás eszközöket kezelő irányító pult a karzat közepére pozícionálva került egy olyan helyre, ahol nincs útban a gyülekezeti mozgásnak, rálát (ráhall) az eszközökre, mégis szemkontaktussal tud kommunikálni a lelkészekkel.

További részletek

Egy a bútorok anyagával megegyező munkafelületű asztalként valósul meg, mely a szükséges elosztó és irányító eszközöket magába záró, a szükséges minimális odaülési méreteket biztosító bútorelem. A hangtechnikai rendszernek a zenekar közelében kell lennie, de szerettük volna elrejteni amennyire lehetséges. Erre a szószék lábazatában rejtett bútorajtón keresztül megközelíthető fülkét alakítunk ki. A zenekar ezen kívül egy padlódobozt is kap, ahol a hangtechnika és az elektromos hálózati csatlakozás aljzatai helyezkednek el. A multimédiás rendszert külön leírás ismerteti.

Könyvtartó polc

Az utcai bejáratnál egy, a karzat felől két könyvtartó polcot helyezünk el, mely otthont fog adni a kiadványoknak, szórólapoknak is.

További részletek

A polc tetején egy felirat fogja kérni, hogy vigyük vissza az énekeskönyveket távozáskor. Ezen kívül az énekjelző táblák megmaradnak de átalakításra kerülnek. Lesüllyesztjük őket a karzatmellvéd elé, hogy mögöttük is lehessen ülni. Felületképzésüket a tervezett bútorokhoz alakítjuk. Végül utcai bejáratnál a villanyórát egy perforált optikai takarással látjuk el.

Tervezők
Építészet, belsőépítészet: Urbán Attila
Villamosság: Székely Gergő
Gépészet: Ágoston István
Statika: Mátyás Evelyn


Kérdésem, megjegyzésem van